บริการ


บริการ

 • เที่ยวเซนได

  เที่ยวเซนได

  เซ็นได เป็นเมืองเอกของจังหวัดมิยะงิ ประเทศญี่ปุ่น และเป็นเมืองใหญ่สุดในภาคโทโฮะกุ มีประชากรอาศัยอยู่ราวหนึ่งล้านคน

 • เที่ยวญี่ปุ่น

  เที่ยวญี่ปุ่น

  ในฤดูร้อน มีการจัดเทศกาลทะนะบะตะเซ็นได ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ในฤดูหนาว ต้นไม้จะได้รับการตกแต่ง

 • ทัวร์ประเทศญี่ปุ่น

  ทัวร์ประเทศญี่ปุ่น

  เมืองเซนไดยังให้ความสำคัญในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เช่น เทศกาลทานาบาตะเซนได และประเพณีดั้งเดิมต่างๆ

 • แพ็คเก็จทัวร์เซนได

  แพ็คเก็จทัวร์เซนได

  เซนไดเป็นเมืองที่ทันสมัยที่กลมกลืนกับธรรมชาติ ถูกล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่สวยงาม โดยทางทิศตะวันตกมีเทือกเขาโออุ

 • แพ็คเก็จทัวร์ญี่ปุ่น

  แพ็คเก็จทัวร์ญี่ปุ่น

  เซนไดตั้งอยู่บนเส้นรุ้งเดียวกับวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา และเอเธนส์ของกรีก เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ

 • ทัวร์โตเกียว

  ทัวร์โตเกียว

  ทิศตะวันตกมีเทือกเขาโออุ ทิศตะวันออกมีมหาสมุทร แปซิฟิก ส่วนทางทิศเหนือและใต้ เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ผลิตข้าวที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น

 • แพ็คเก็จทัวร์นิกโก้

  แพ็คเก็จทัวร์นิกโก้

  มีสวนสาธารณะและต้นเคยะขิ มีแม่น้ำฮิโรเซะไหลผ่านกลางเมือง ด้านฝั่งฮิโรเซะเป็นที่รู้จักกันว่ามีแม่น้ำที่มีน้ำใสสะอาดไหลผ่าน

 • แพ็คเก็จทัวร์ภูเขาฟูจิ

  แพ็คเก็จทัวร์ภูเขาฟูจิ

  ปัจจุบัน มีการจัดการแข่งขันดนตรีนานาชาติเซนได เทศกาลดนตรีแจ๊สบนถนนโจเซนจิ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆอีกมากมาย

 • ทัวร์เมืองเซ็นได

  ทัวร์เมืองเซ็นได

  ด้านฝั่งฮิโรเซะเป็นที่รู้จักกันว่ามีแม่น้ำที่มีน้ำใสสะอาดไหลผ่าน และมีปลาอายุที่จะอาศัยอยู่เฉพาะในน้ำที่ใสสะอาดเท่านั้น

 • ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก

  ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก

  บริการอาหารเช้า เที่ยง และเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม และ ภัตตาคาร ครบ 3 มื้อ / วัน พร้อมกับท่องเที่ยวที่ปลอดภัย

 • เที่ยวเมืองปลาดิบ

  เที่ยวเมืองปลาดิบ

  มีสวนสาธารณะและต้นเคยะขิ มีแม่น้ำฮิโรเซะไหลผ่านกลางเมือง ด้านฝั่งฮิโรเซะเป็นที่รู้จักกันว่ามีแม่น้ำที่มีน้ำใสสะอาดไหลผ่าน

 • เที่ยวเมืองเซ็นได

  เที่ยวเมืองเซ็นได

  เซนไดเป็นเมืองที่ทันสมัยที่กลมกลืนกับธรรมชาติ ถูกล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่สวยงาม เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ผลิตข้าวที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น

Copyright ©2019, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.