โปรแกรมทัวร์ ยะมะงะตะ-มัตสึชิมะ


โปรแกรมทัวร์ ยะมะงะตะ-มัตสึชิมะ


SENDAI - YAMAGATA 5 DAYS 3 NIGHTS

 

เดินทางโดยสายการบิน OZ

 

 

เมืองยามากาตะ

เมืองหลวงแห่งผลไม้และธรรมชาติอลังการ เป็นเมืองหลวงของจังหวัด Yamagata ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของภูมิภาค Tohoku ติดกับทะเลญี่ปุ่น เป็นเมืองแห่งผลไม้นานาชนิด อย่างเช่น เชอรี่ องุ่น ลูกแพร
 

เมืองเซนได

นครเซนไดซึ่งมีประชากรกว่าล้านคนอยู่อาศัยนี้เป็นศูนย์กลางหน่วยงานปกครองและเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่เรียกว่าโทโฮะขุของญี่ปุ่น ถึงแม้ว่าเซนไดจะเป็นเมืองใหญ่และทันสมัย แต่ความก้าวหน้าในด้านต่างๆของเมืองได้ผสมกลมกลืนกับธรรมชาติอย่างได้สมดุลย์ หลายๆแห่งในเมืองมีทัศนียภาพงดงามชวนให้ต้องหยุดมอง เช่นทิวทัศน์น้ำใสไหลรินของแม่น้ำฮิโระเซะ หรือต้นเคยะขิที่ชอุ่มเขียวเป็นแนวตลอดสายถนน

 

 

DAY 1 กรุงเทพฯ –สนามบินเซนได

20.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารสายการบินระหว่างประเทศสายการบินOZ742โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ เคาร์เตอร์ฯ

หมายเหตุ: เคาเตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 120 นาที ผู้โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที

 

 

DAY 2 วัดโจเก็งซัง – โรงงานวิสกี้

7.50 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอลประเทศเกาหลีใต้ เดินทางต่อสายการบิน OZ152

12.10 น. คณะเดาทางถึง ท่าอากาศยานเซนได ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ วัดโจเก็งซัง เป็นวัดพุทธในเซนได สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่คือภาพวาดของดาพระพุทธรูปที่ถูกเก็บไว้ในวัดหลัก ชื่อ Johgiเป็นชื่อที่หมายถึงพระพุทธเจ้า วัดแห่งนี้มีความเชื่อว่าจะนำโชคดีมาให้กับคนที่สวดมนต์เป็นจำเพื่อของความสุขครอบครัวของพวกเขานำท่านเข้าสู่ โรงงานวิสกี้ อาคารโรงกลั่นและโรงเก็บที่ก่อด้วยอิฐสีแดงที่เรียงรายบนพื้นที่อันกว้างขวาง ท่านจะได้ชมกระบวนการผลิตวิสกี้ไปพร้อมๆกับการฟังคำบรรยาย และยังสามารถชิมวิสกี้ได้อีกด้วย

ค่ำ บริการอาหารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่พัก Green GreenLaLa Resort หรือเทียบเท่า

พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อย    กับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวันการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่    ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั้งปัจจุบัน

 

 

DAY 3 กินซัง ออนเซ็น – ยามาเดระ – กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ–ล่องเรือโมกามิ

7.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

9.00 น. นำท่านเข้าสู่ กินซัง ออนเซ็นเป็นโรงแรมไม้ที่ตั้งอยู่สองข้างทางของแม่น้ำ Ginzan-gawaเป็นแหล่งรีสอร์ทบ่อน้ำแร่ที่ท่านสามารถสัมผัสกับสิ่งดั้งเดิมที่ดีๆของญี่ปุ่นได้เรียวกังของที่นี่เป็นสไตล์ดั้งเดิม ที่เป็นอาคารไม้ 3-4 ชั้น ผสมผสานกับผนังปูนสีขาวสะอาดทำให้รู้สึกเหมือนย้อนกลับไปในอดีต เว้นเพียงแต่ฟูจิยะเรียวกัง(Fujiya ryokan) ตั้งอยู่ ณ ศูนย์กลางของเมือง เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ONSENของที่นี้เป็นที่รู้จักกันดีเนื่องจากใช้เป็นฉากถ่ายทำละครเรื่อง “โอชิน”จากนั้นนำท่านสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ วัดริวริชาคุจิ หรือที่รู้จักกัน ยามาเดระ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกค้นพบมากกว่า 1000 ปีที่แล้ว มีขั้นบันได 1015 ขั้นที่จะเดินขึ้นไปถึง เป็นวัดพุทธในนิกายเซนและเป็นวัดประจำตระกูลตาเตะที่มีความสำคัญมากในอดีต วัดรินโนจิสร้างเมื่อปี 1441 โดยดาเตะ โมจิมุเนะ (Date Mochimune) โดยในตอนแรกนั้นวัดตั้งอยู่ในจังหวัดฟุกุชิมะ ต่อมาเมื่อดาเตะ มาซามุเนะได้เข้ามาปกครองเมืองเซ็นไดจึงมีคำสั่งให้ย้ายวัดจากฟุกุชิมะมะมาตั้งไว้ในตำแหน่งปัจจุบันนี้ ภายในวัดมีเจดีย์สามชั้นและสวนที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ประดับด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ซึ่งดูแล้วน่าตื่นตายิ่งกว่าวิหารหลักของวัดเสียอีก

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ ภูเขาไฟซาโอะเป็นหนึ่งเทือกเขาสวยงามของเมืองยามางาตะ ยอดเขามีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเลถึง1,700 เมตร และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้านน้ำพุร้อนและสกีรีสอร์ท ระหว่างการเดินทางขึ้นภูเขาโดยนั่งกระเช้าไฟฟ้าได้ชื่นชมกับธรรมชาติสองข้างทางที่กับความสูง รวมไปถึงใบไม้หลากหลายสีสัน(ในช่วงฤดูหนาวทิวทัศน์ที่มองเห็นจะเป็นสีขาวไปทั่วด้วยหิมะ) จากนั้นพาท่านสู่ แม่น้ำโมกามิ เพื่อให้ท่านล่องเรือชมความสวยงามของบรรยากาศใบไม้สีแดงของสองข้างทางกับธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ได้ตลอดทุกฤดู ในช่วงฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูร้อนเป็นช่วงต้นไม้เติบโต สีสันสดใสในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และหิมะในช่วงฤดูหนาวกับกระแสน้ำไหลเร็วอันน่าตื่นเต้นนอกจากนี้นักท่องเรือจะอธิบายให้ฟังถึงความเป็นมาของจุดสำคัญต่างๆ ขณะที่เรือแล่นผ่าน พร้อมทั้งร้องเพลงเรือและเพลงพื้นบ้านให้ลูกค้าเคลิ้มไหล

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก นำท่านเข้าที่พัก Sendai Cityหรือเทียบเท่า

 

 

DAY 4 ล่องมัสสึชิมะ – ศาลเจ้าโกไดโดะ–อิจิบังโจ

7.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

9.00 น. นำท่าน ล่องเรือมัตสึชิมา ซึ่งเป็นจุดล่องเรือ ที่สวยที่สุด ติด 3 อันดับแรกของประเทศญี่ปุ่น สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติด้วย ขุนเขาน้อยใหญ่ สายน้ำ และต้นไม้ นานาชนิด นอกจากนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวประมงที่นี่  อันได้แก่การเลี้ยงหอยนางรม ซึ่งชาวบ้านจะเลี้ยงเป็นฟาร์มอยู่ในทะเล ทำให้หอยนางรมนั้นมีคุณภาพดี และตัวใหญ่ อีกทั้งอาหารทะเลของเมืองนี้ ก็มีความสดเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ท่านยังสามารถให้อาหารกับเหล่านกนางนวลที่บินตามเรือมา อย่างสนุกสนานอีกด้วย

จากนั้น นำชม ศาลเจ้าโกไดโดะ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งชาติของญี่ปุ่น และถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมัตสึชิม่า ศาลเจ้านี้ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ ในอ่าวมัตสึชิม่า ประดิษฐานรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 5 และจะเปิดให้เข้าชมทุกๆ 33 ปีอีกด้วย

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสู่ อิจิบังโจให้ท่านได้เพลิดเพลินถนนสายช๊อปปิ้งใจกลางเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ แบ่งเป็นเส้นทางช๊อปปิ้ง 2 สายคือ ถนนสาย Ichibancho-Nishiซึ่งมีความยาวกว่า 500 เมตรไปจนสุดถึงถนน Minami-Machiให้สังเกตสัญลักษณ์หลังคาโค้งด้านถนนมีป้าย Vlandomeทางเข้าสังเกตป้าย SunmallIchibanchoถนนสายที่สองคือถนนสาย Clisมีทางเข้ามาจาก Ekimaeมีหลังคาโค้งครอบคลุมระยะทางช๊อปปิ้ง 750 เมตรซึ่งถนนสายช๊อปปิ้งดังกล่าวถูกคั่นด้วยถนน Atago-Kamisugi, ถนน Higashinibanchoและถนน Omachiจนไปบรรจบกับถนน Ichibanchoพอดี ถนนสองสายนี้เป็นศูนย์รวมร้านค้าต่างๆมากมาย เช่นร้านอาหาร เสื้อผ้า รองเท้า ร้านขายของฝาก ร้านเครื่องสำอาง ร้านขายหนังสือ เป็นต้น

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Sendai Cityหรือเทียบเท่า

 

 

DAY 5 ปราสาทอาโอบะ

7.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าปราสาทอาโอบะหรือ ปราสาทเซนได  แม้จะได้ชื่อว่าปราสาทแต่สภาพที่เหลือในปัจจุบันกลับมีเพียงแนวกำแพงหินล้อมรอบ ศาลเจ้าและอนุสาวรีย์ดาเตะ มาซามุเนะตั้งตระหง่านอยู่ ตามหลักฐานระบุว่าปราสาทเซ็นไดสร้างเมื่อปี 1600 บนยอดเขาอาโอบะทุกอย่างก็หายไปหลังจากการล่มสลายของตระกูลดาเตะและยุคเมจิโดยเหลือเพียงสิ่งที่กล่าวไว้เบื้องต้น ผลกระทบจากแผ่นดินไหวในปี 2011 ทำให้บางส่วนของกำแพงหินได้รับความเสียหายโดยเฉพาะเส้นทางที่เข้าสู่ปราสาท

10.00 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานเซนได

13.10 น. โดยสายการบิน OZ 151 ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานอินชอล ต่อ ด้วยสสายการบิน OZ741 ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

22.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 


ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท: JAPAN NEW WAVE TRAVEL CO., LTD
ผู้ติดต่อ: คุณศักดา จริยวัฒนศักดิ์
ที่อยู่: นาครา อพาร์เม้นต์ เลขที่122 ห้อง103 ซอยอนุมานราชธน ถนน.เดโช
ตำบล: สุริยวงศ์
อำเภอ/เขต: บางรัก
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ประเทศ: ไทย
รหัสไปรษณีย์: 10500
โทรศัพท์: 02 235 4720
โทรสาร: 02 235 4721
มือถือ: 081 621 5411
ไลน์ไอดี: Japan New Wave
อีเมล์: jnwt.new.wave@gmail.com
ginga_thailand@hotmail.com
ส่งข้อความถึงผู้ผลิต/ผู้ขาย
รหัสประเทศ เบอร์โทรศัพท์
+66
ผิดพลาดกรุณาลองใหม่อีกครั้ง
Copyright ©2019, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.