โปรแกรมทัวร์ อาโอโมริ-เซนได


โปรแกรมทัวร์ อาโอโมริ-เซนได


AOMORI - SENDAI 6 DAYS 4 NIGHT
 

โปรแกรมทัวร์ อาโอโมริ - เซนได 6 วัน 4 คืน 

TOWADA LAKE

ASAKUSA TEMPLE

NIKKO TOSHOGU SHRINE
 

จังหวัดอาโอโมริ

จังหวัดที่อยู่ทางด้านเหนือสุดของเกาะฮอนชู เป็นจังหวัดที่มีความหนาวที่โหดร้ายจังหวัดหนึ่งของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ ในฤดูหนาวของที่นี่จะมีอาการหนาวเย็นถึงขั้น-10องศาเลยทีเดียวหลังสงครามโลก รัฐบาลญี่ปุ่นได้มีความคิดที่จะเชื่อมเกาะฮนชูกับเกาะฮกไกโดเข้าด้วยกัน และเกิดเป็นโครงการอุโมงค์เซกังขึ้นมากลายเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในโลก
 

เมืองนิกโก้

เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในทิวเขาในจังหวัด โทะชิงิ ประเทศญี่ปุ่น อยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางทิศเหนือประมาณ 140 กิโลมตร เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างประเทศ ในเมืองเป็นที่ตั้ของสุสาน โชกุนโทะกุงะวะ อิเอะยะซุ กับโทะกุงะวะ อิเอะมิสึ ผู้เป็นหลาน และศาลเจ้าฟุตะระซังอายุกว่า 1,200 ปี ศาลเจ้า และรีสอร์ทน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย

 

DAY 1 : กรุงเทพฯ – ฮาเนดะ

 

20.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารสายการบินระหว่างประเทศเคาน์เตอร์สายการบินโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ เคาร์เตอร์ฯ

ออกเดินทางสู่สนามบิน ฮาเนดะ เมือง โตเกียวประเทศญี่ปุ่น

หมายเหตุ: เคาเตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 120 นาที ผู้โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที

 

DAY 2 : อาโอโมริ – พิพิธภัณฑ์ เนบุตะ – ทะเลสาบโทวาดะ

 

08.00 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ฮาเนดะประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

เดินทางสู่ เมืองอาโอโมริ โดย JL 0143

กลางวัน: บริการอาหารกลางวัน (ASUPAMU CENTER)

พาท่านชม พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะมีอาคารภายนอกปกคลุมด้วยแผ่นโลหะสีแดงมีความโดดเด่น ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของสถานีรถไฟอาโอโมริ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจแห่งหนึ่ง ภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเทศกาลเนบูตะมัตสุริที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ผู้เข้าชมจะได้ซึมซับบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาของประวัติศาสตร์และประเพณีสำคัญจากนั้นพาท่านสู่ทะเลสาบโทวาดะเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติโทวาดะ ฮาจิมันไทและยังเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะฮอนชูอีกด้วย ตั้งอยู่บนพรมแดนระหว่างจังหวัดอาคิตะและจังหวัดอาโอโมริ 

พื้นที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในการมาเยี่ยมชมบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง โดยเฉพาะรอบๆลำธารโออิราเซะหนึ่งในจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ดีที่สุดของประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว

ค่ำ: บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม

ที่พัก นำท่านเข้าที่พัก TOWADAZOU HOTEL หรือเทียบเท่า

พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวันการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั้งปัจจุบัน

 

DAY 3 : ลำธารโออิราเซะ - เก็บผลไม้ตามฤดูกาล

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. พาท่านชม ลำธารโออิราเซะหรือ OIRASE STREAMเป็นลำธารจากภูเขาที่งดงามในจังหวัดอาโอโมริ ซึ่งเป็นจุดชมใบไม้ร่วงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ลำธารแห่งนี้ไหลไปตามหุบเขาโออิราเซะท่ามกลางต้นไม้อันเขียวชอุ่มในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเฉดเหลืองแดงในฤดูใบไม้ร่วงประมาณปลายเดือนตุลาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายน 

กลางวัน: บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(HACHINOHE EIGHT MEALS CENTER)

นำท่านเข้าชมสวนเก็บผลไม้ สามารถเด็ดกินผลไม้จากต้นได้เลย และถ้าท่านได้ต้องการซื้อกลับไปรับประทานก็สามารถซื้อได้ตามราคาที่กำหนด 

ค่ำ: บริการอาหารเย็น ณโรงแรม

ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก HACHIMANTAI RISING SUN HOTEL หรือเทียบเท่า

พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวันการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั้งปัจจุบัน

 

DAY 4 ลองแม่น้ำ เกบิเค - วัดซูซอนจิ - ลองเรือมัตสึชิม่า - ICHIBAN JO

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พาท่านชมความงาม ของหุบเขาเกบิเคเป็นหุบเขาที่งดงามนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมหุบเขาได้อย่างสบายๆบนเรือพื้นแบน ล่องไปตามลำน้ำไกด์จะอธิบายข้อมูลเป็นภาษาญี่ปุ่น และร้องเพลงพื้นบ้านประจำท้องถิ่นเพื่อความบันเทิงทิวทัศน์หุบเขาจะสวยงามและน่าสนใจตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งใบไม้จะเปลี่ยนสีทั้งหมดในปลายเดือนตุลาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายน และประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ดอกวิสเทอเรียจะบานสะพรั่ง 
พาท่านชม วัดชูซนจิเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองฮิราอิซูมิก่อตั้งขึ้นในปี 850 เป็นวัดของพระพุทธศาสนานิกายเทนได ประกอบด้วยอาคารต่างๆสิบกว่าหลังในพื้นที่ขนาดใหญ่ แต่หลังจากการล่มสลายของตระกูลฟูจิวาระในปลายศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันจึงเหลืออาคารดั้งเดิมเพียง 2 หลังอาคารที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ อาคารคอนจิคิโดะมีลักษณะคล้ายกับศาลทองคำของวัดคินคะคุจิในเกียวโต แต่มีอาคารครอบไว้อีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันการถ่ายภาพ และห้องโถงเคียวโซะใช้เป็นพื้นที่สำหรับเก็บพระสูตร(คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา) ซึ่งถูกสร้างขึ้นก่อนอาคารคอนจิคิโดะถึง 16 ปี 

กลางวัน: บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่าน ล่องเรือมัตสึชิมา ซึ่งเป็นจุดล่องเรือ ที่สวยที่สุด ติด 3 อันดับแรกของประเทศญี่ปุ่น สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติด้วย ขุนเขาน้อยใหญ่ สายน้ำ และต้นไม้ นานาชนิด นอกจากนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวประมงที่นี่  อันได้แก่การเลี้ยงหอยนางรม ซึ่งชาวบ้านจะเลี้ยงเป็นฟาร์มอยู่ในทะเล ทำให้หอยนางรมนั้นมีคุณภาพดี และตัวใหญ่ อีกทั้งอาหารทะเลของเมืองนี้ ก็มีความสดเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ท่านยังสามารถให้อาหารกับเหล่านกนางนวลที่บินตามเรือมา อย่างสนุกสนานอีกด้วยจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนอิจิบังโจเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ติดๆกับสถานีรถไฟเซนได ประกอบไปด้วยถนนหลายเส้นที่มีร้านค้าต่างๆมากมาย รวมไปถึงห้างสรรพ สินค้า กับ สินค้าที่มีอยู่หลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อ  เชิญท่านเลือกชมและซื้อสินค้ามากมายอาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง เป็นต้น 

ค่ำ: บริการอาหารเย็น ณโรงแรม

ที่พัก นำท่านเข้าที่พัก LALA RESORT HOTEL GREEN GREEN หรือเทียบเท่า

พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อย กับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวันการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั้งปัจจุบัน

 

DAY 5 : สวนคาสุมิ คาโจ - ปราสาทสึรุกะ - นัสสึ เอาเร็ต

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ สวนคาสุมิ คาโจตั้งอยู่ในจังหวัดยามางาตะ เป็นสวนสาธารณะในตัวปราสาทยามางาตะซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 2.4 ล้านตารางเมตร ตัวปราสาทมีจุดเด่นมากมาย ทั้งซากโบราณของปราสาท และในบริเวณปราสาทที่มีทั้งย่านการค้าและวัดตั้งอยู่ ห้องต่างๆในปราสาทได้ถูกทำลายไปแต่มีบางส่วนที่ได้รับการบูรณะ เพียงแค่ดูจากซากประตูทางเข้าของปราสาทและซากส่วนกลางของตัวปราสาทสันโนะมารุ ท่านจะสามารถสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ของปราสาทในอดีต ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการมาเยือนปราสาทแห่งนี้คือในช่วงฤดูใบไม้ผลิ สวนสาธารณะของปราสาทคะโจะนั้นเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในการชมซากุระเป็นอย่างมาก ในสวนมีต้นซากุระเรียงรายถึง 1,500 ต้น และในตอนกลางคืนมีประดับไฟให้้เห็นถึงความสวยงามของดอกซากุระที่บ้านสะพรั่งยิ่งขึ้นไปอีก 

ต่อกันที่ ปราสาทสึรุกะ หรืออีกชื่อ ปราสาทนกกระเรียน เป็นศูนย์รวมการปกครองทางทหารในแถบเมือง ไอสึ วาคามัสสึจังหวัด ฟุกุชิมะภูมิภาคโทโฮกุของประเทศญี่ปุ่น เมื่อราวศตวรรษที่ 14 กระทั่งศตวรรษที่ 19 ตั้งอยู่ทางตะวันตกของจังหวัดฟุกุชิมะในปัจจุบัน ปราสาทสึรุกะได้ผ่านเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มากมายทำให้โดนทำลายและสร้างขึ้นใหม่หลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 1964 ปัจจุบันตัวรปาสาทได้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์ของเมือง ไอสึ วาคามัสสึ รวมทั้งเครื่องเงินและดาบโบราณต่างๆ และในชั้น 5 ของปราสาทเป็นจุดชมวิว ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของจัวเมืองที่ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขารอบด้าน 

กลางวัน: บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (BANDAI KORIYAMA)

พาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ Nasu Outlet แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลกพบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI

ค่ำ: บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม

ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก NASU GRAND HOTEL AIJU หรือเทียบเท่า

พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อย กับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวันการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั้งปัจจุบัน

 

DAY 6 : ศาลเจ้า นิกโก้ โทโชกุ - วัดอาซากุสะ - ชินจูกุ - โอไดบะ - เดินทางกลับ

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่มรดกโลก“ศาลเจ้าโทโชกุ”ศาลเจ้านี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ฝังศพของ โชกุโทกุงาวา อิเอะยะซุโชกุคนแรกของตระกูลโทะกุงวะที่เก่าแก่นานนับ 4 ศตวรรษ เริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2160 ในช่วงสมัยเอโดะ โดยใช้ช่างฝีมือในการสร้างมากถึง 15,000 คน ชมสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่วิจิตรตระการตา ทั้งสวยงามในแง่ของศิลปะและแฝงแง่มุมในทางปรัชญาเป็นรูปลิงปิดหูปิดตาปิดปาก ชมความสวยงามของเจดีย์ห้าชั้น ตามแบบฉบับของสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นโบราณ นอกจากนี้ทางองค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนให้ศาลเจ้าโทโชกุเป็นมรดกโลกต่อกันที่ วัดอาซากุสะ หรืออีกวัดเซ็นโซจิ เป็นวัดพุทธโบราณในย่านอาซากุสะ เขตไทโต โตเกียว เป็นวัดที่เก่าแก่และมีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียว แรกเริ่มเคยเป็นวัดในสายเทนได ต่อมาได้แยกเป็นอิสระหลังสงครามโลกครั้งที่สอง บริเวณติดกับวัดเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าอาซากุสะ ซึ่งเป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโตวัดอาซากุสะสร้างขึ้นเพื่อบูชาพระโพธิสัตว์คันนง ตามตำนานกล่าวไว้ว่า ประมาณปี ค.ศ. 628 มีชาวประมง 2 พี่น้อง ชื่อว่า ฮิโนคุมะ ฮามานาริ และฮิโนคุมะ ทาเคนาริ ทุกวันจะออกหาปลาที่แม่น้ำสุมิดะ มีอยู่วันหนึ่ง วันนั้นทั้งวันจับปลาไม่ได้สักตัว จึงอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้จับปลาได้สักตัว เพื่อกลับไปทานเป็นอาหารเย็น พอเหวี่ยงแหออกไป สิ่งที่ติดแหขึ้นมา กลับเป็นพระพุธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ สูง 5 นิ้ว จึงนำไปให้หัวหน้าหมู่บ้านของทั้งสองชื่อว่า ฮาจิโนะ นากาโมโตะ หัวหน้าหมู่บ้านได้ตระหนักถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เจ้าแม่กวนอิม จึงได้เปลี่ยนแปลงบ้านของตนในอาซากุสะให้กลายเป็นวัดขนาดเล็ก เป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์ เพื่อให้คนในหมู่บ้านมากราบไหว้บูชา ทั้งชาวบ้านและเหล่าซามูไรมักจะเดินทางมาขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมเป็นประจำ และสิ่งที่ขอพรไปนั้นก็มักจะสมปรารถนาอยู่เสมอ ๆ ทำให้ชาวบ้านและเหล่าซามูไรมีความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก ชื่อเสียงในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เจ้าแม่กวนอิมนี้ ได้แพร่กระจายไปทั่วญี่ปุ่น มีคนจากทั่วสารทิศเดินทางมาวัดอาซากุสะเพื่อสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม 

กลางวัน: บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางเพื่อช้อปปิ้งศูนย์กลางแฟชั่นของญี่ปุ่น ชินจูกุ ใจกลางกรุงโตเกียว เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า มากมาย อาทิเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกาแบรนด์ดังๆ กล้อง ถ่ายรูปดิจิตอลเกมส์ต่าง ๆหรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าเครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทยและที่จะขาดไม่ได้เลยก็ คือร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมดที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ ในราคาที่สบายกระเป๋าพาท่านต่อด้วยที่ โอไดบะเป็นเกาะรวมศูนย์กลางความบันเทิง ของเมืองโตเกียว เมืองหลวงในปัจจุบันของญี่ปุ่น โอไดบะ เป็นเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง โดยการนำ ดิน ทราย มาถม ทะเล ให้เกิดขึ้นเป็น เกาะขึ้นมา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1850 สร้างกันมาเป็นร้อยปีเลยทีเดียว เกาะนี้เป็นเกาะที่แสดงให้เห็นถึง วิสัยทัศน์ และศักยภาพของชาวญี่ปุ่น ที่สามารถสร้าง สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ขึ้นมา

ค่ำ: บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

21.00 น. เดินทางสู่ สนามบิน ฮาเนดะ

00.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

05.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท: JAPAN NEW WAVE TRAVEL CO., LTD
ผู้ติดต่อ: คุณศักดา จริยวัฒนศักดิ์
ที่อยู่: นาครา อพาร์เม้นต์ เลขที่122 ห้อง103 ซอยอนุมานราชธน ถนน.เดโช
ตำบล: สุริยวงศ์
อำเภอ/เขต: บางรัก
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ประเทศ: ไทย
รหัสไปรษณีย์: 10500
โทรศัพท์: 02 235 4720
โทรสาร: 02 235 4721
มือถือ: 081 621 5411
ไลน์ไอดี: Japan New Wave
อีเมล์: jnwt.new.wave@gmail.com
ginga_thailand@hotmail.com
ส่งข้อความถึงผู้ผลิต/ผู้ขาย
รหัสประเทศ เบอร์โทรศัพท์
+66
ผิดพลาดกรุณาลองใหม่อีกครั้ง
Copyright ©2019, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.