โปรแกรมทัวร์ เซนได-นิกโก้


โปรแกรมทัวร์ เซนได-นิกโก้


SENDAI - NIKKO 6 DAYS 4 NIGHT
 

โปรแกรมทัวร์ เซนได - นิกโก้ 6 วัน 4 คืน


 

DAY 1 : กรุงเทพฯ - นาริตะ

 

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน การบินไทย TG682

23:45 น. -> 08:00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น


 

DAY 2 : ชมวิวที่ ฮักไก โตเกะ - ทะเลสาบโทวาดะ - ชมรูปปั้นหญิงสาว (-/L/D)

 

เดินทางถึงเมือง โตเกียว... เดินทางต่อโดยสายการบิน ANA 787 สู่สนามบิน โอดาเตะ

09:10 น. -> 10:20 น. พาท่านเดินทางเข้า Michi No Eki รับประทานอาหารกลางวัน พาท่านชมวิว ฮักไก โตเกะ เป็นจุดชมวิวของทะเลสาบโทวาดะในมุมสูง โดยฉากหลังเป็นเทือกเขา ฮักโกดะเดินทางสู่ ทะเลสาบโทวาดะเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติโทวาดะ และเป็นทะเลสาบใหญ่อันดับ 12 ของญี่ปุ่น แล้วพาท่านเดินชม รูปปั้นหญิงสาว เป็นรูปหญิงสาวที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของ ทะเลสาบ โทวาดะ 

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOWADAZOU HOTEL หรือเทียบเท่า

 

DAY 3 : ลำธารโออิราเซะ - น้ำตกโชชิ โอตากิ - Baked Ran Lava Flow (B/L/D)

 

นำท่านเข้าสู่ลำธารโออิราเซะเป็นลำธารจากภูเขาที่งดงาม ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงมาก ท่ามกลางต้นไม้อันเขียวชอุ่มต่อกันที่ น้ำตกโชชิ โอตากิมีความสูง 7 เมตรและกว้าง 20 เมตร และที่นี้ยังกั้นปลาจากแม่น้ำที่ไหลไปยังทะเลสาบโตวาดะ ดังนั้นที่นี่จึงเรียกว่า ยูโอะโดเมะโนทากิ (น้ำตกที่หยุดการว่ายของปลา) พาท่านสู่ ฮาชูกุ เซนเตอร์เข้ารับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเดินทางสู่ Baked Ran Lava Flow ชมความสวยงามของ ลาวา ทีเย็นตัวเป็นทางยาวและมีจากหลังเป็นภูเขาอิวาวเตะ 

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HACHIMANTAI RISING SUN HOTEL หรือเทียบเท่า

 

DAY 4 หมู่บ้าน โฮมเมด โมริโอกะ หรือ ฟาร์มโคะอิวาอิ - ทะเลสาบทาซาวะ - เที่ยวคาคุโนะดาเตะ - หมู่บ้านดาคิกาเอะริ (B/L/D)

 

ให้ท่านเลือกเที่ยวหมู่บ้าน โฮมเมด โมริโอกะเป็นสถานที่ที่รวบรวมแหล่งอุตสาหกรรมดั้งเดิมอันเป็นตำนานของท้องถิ่นโมริโอกะ และยังให้ท่านรองสัมผัสประสบการณ์งานทำมือโดยตรงกับช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญหรือพาท่านสู่ ฟาร์ม โคะอิวาอิเป็นฟาร์มที่เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมและของอร่อยนานาชนิด ท่านสามารถ ขี่ม้า , รถม้าโทะโระ , การผลิตงานไม้ , การผลิตเนย , การยิงธนู จากนั้นพาท่านสู่ ทะเลสาบทาซาวะ เป็นทะเลสาบที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและยังคงความเป็นธรรมชาติที่เรียบง่าย เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ และทางทิศตะวันตกของทะเลสาบมีรูปปั้นผู้หญิงสีทอง ที่มีชื่อเสียง คือ ทาสุโกะตามตำนานว่านางเป็นสาวสวยที่อธิษฐานขอให้ความงามของนางคงอยู่ตลอดไป แต่กลับโดนคำสาปและกลายเป็นมังกรจมสู่ทะเลสาบเบี้องล่างแห่งนี้ พาท่านเที่ยวชม คาคุโนดาเตะเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงประเพณีของซามูไร จากนั้นพาท่านสู่ หุบเขาดาคิกะเอริ จุดเด่งที่สุดของหุบเขาแห่งนี้คือสีของลำธารที่ผ่ากลางหุบเขานั้นเป็นสีฟ้าใสที่งดงามเป็นอย่างมาก 

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MORI NO KAZE OCHUKU HOTELหรือเทียบเท่า

 

DAY 5 ซูซอนจิ - ล่องเรือ เกบิเค - AEON MORIOKA MALL (B/L/-)

 

พาท่านนำท่านเข้าสู่ ซูซอนจิ  ได้รับให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโก ที่นี่ยังมีวิหารทองคำขนาดเล็กที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศ แด่ อะมิดะ ไนยาอิ (พระพุทะรูปที่มีแสงไม่สิ้นสุด) พาท่าน ล่องเรือ เกบิเคพาท่านเพลิดเพลินกับทัศนิยภาพของหุบเขาที่มีก้อนหินรูปทรงแปลกๆอยู่เรียงราย จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลิน กับการช้อปปิ้ง AEON NORIOKA MALL และพาท่านเดินทางสู่สนามบินอากิตะ (AXT) สายการบิน NH410 ไปยังสนามบิน ฮาเนดะ 

เดินทางกลับ โดยสายการบินการบินไทย TG 661

00.20 น. - 04.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

อัตรานี้รวม

- รวมตั๋วเข้าชม ตาม สถานที่ต่างๆในรายการ
- ห้องพักโรงแรม 3 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)      
- ให้น้ำดื่มวันละ 2 ขวด/ท่าน/วัน
- รวมอาหารตามรายการ
- พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 บาท/ท่าน/คืน


ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท: JAPAN NEW WAVE TRAVEL CO., LTD
ผู้ติดต่อ: คุณศักดา จริยวัฒนศักดิ์
ที่อยู่: นาครา อพาร์เม้นต์ เลขที่122 ห้อง103 ซอยอนุมานราชธน ถนน.เดโช
ตำบล: สุริยวงศ์
อำเภอ/เขต: บางรัก
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ประเทศ: ไทย
รหัสไปรษณีย์: 10500
โทรศัพท์: 02 235 4720
โทรสาร: 02 235 4721
มือถือ: 081 621 5411
ไลน์ไอดี: Japan New Wave
อีเมล์: jnwt.new.wave@gmail.com
ginga_thailand@hotmail.com
ส่งข้อความถึงผู้ผลิต/ผู้ขาย
รหัสประเทศ เบอร์โทรศัพท์
+66
ผิดพลาดกรุณาลองใหม่อีกครั้ง
Copyright ©2019, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.