โปรแกรมทัวร์ โอซาก้า-อะคาชิไคเคียว


โปรแกรมทัวร์ โอซาก้า-อะคาชิไคเคียว


OSAKA HASHI AKASHI KAIKYO JAPAN 5 DAYS 3 NIGHTS

 

ทัวร์ญี่ปุ่นคุณภาพให้แก่ท่านได้สัมผัสประเทศญี่ปุ่นได้หลากหลาย เช่น โอซาก้า

 

 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ 3 สายการบิน การบินไทยประตูทางเข้า หน้าที่อำนวยความสะดวกณเคาน์เตอร์ฯ

หมายเหตุ: เคาเตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 120 นาที ผู้โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที


 

วันที่สอง สนามบินคันโต–วัดคิโยะมิซุ –วัดคินคะคุจิ – อาราชิยาม่า – รถไฟสายโรแมนติก

23.15 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินการบินไทยเที่ยวบินที่ TG622(เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

 

 

06.25 น. ถึงสนามบินนานาชาติคันโต อินเตอร์เนชั่นแนล เมืองคันโตหลังผ่านขั้นตอนการตรวจเอกสารคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยจากนั้นนำท่านเดินทางสู่นำท่านเดินทางสู่วัดคิโยะมิซุอาคารหลักของวัดคิโยะมิซุเป็นที่รู้จักจากระเบียงขนาดใหญ่สูง 13 เมตร มีเสาไม้กว่าร้อยต้นรองรับ สร้างยื่นออกจากด้านข้างของเนินเขา จากระเบียงนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองเกียวโตะได้ภายในบริเวณวัดเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าอื่นๆจำนวนมาก ที่เป็นที่รู้จักดีคือ เทพโอะคุนินุชิโนะ มิโกะโตะ (Okuninushino Mikoto) เทพแห่งความรักและเนื้อคู่ ภายในศาลเจ้ามี"ก้อนหินแห่งความรัก" 2 ก้อน ตั้งอยู่ห่างกัน 18 เมตร เชื่อกันว่า หากสามารถหลับตาเดินจากก้อนหินก้อนหนึ่งไปยังอีกก้อนหนึ่งได้ จะสมปรารถนาในความรัก และเป็นวัดคิโยมิซุเป็นสถานที่ที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัด จึงมีพ่อค้านำสินค้ามาขายในบริเวณวัดมากมาย สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องราง เครื่องหอม ธูป เทียน หรือกระดาษเสี่ยงทายโชคชะตาวัดคิงกะกุ  (Kinkaku-ji Temple)  หรือบางทีเราก็เรียกว่าวัดทอง เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองเกียวโต มีตำนานเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องอิกคิวซัง ที่วัดนี้ วัดนี้เคยเป็นที่พำนักของโชกุนอาชิคางะ โยชิมิซึ (Shogun Ashikaga Yoshimitsu) ผู้ที่ชอบทายปุจฉา – วิสัชนา กับอิกคิวซังในการ์ตูน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน

 

 

นำท่านเดินทางสู่ อาราชิยาม่า เป็นพื้นที่ชานเมืองตะวันตกของเกียวโตประเทศญี่ปุ่น เป็นพื้นบริเวรทิวภูเขาและ มีแม่น้ำโออิ  ซึ่งเป็นทัศนีย์ภาพ อันสวยงามในพื้นที่ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาชมวิว นอกจากนี้ วัดอาราชิยาม่า ได้รับการขึ้นทะเบียนในอุทยานในประวัติสาศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยและต่อด้วย การนำท่านสู่รถไฟสายโรแมนติก รถไฟโบราณที่วิ่งลัดเลาะหุบเขาท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามที่แตกต่างในแต่ละฤดูนั้นถือเป็นเสน่ห์อันมีเอกลักษณ์ของ Sagano Romantic Train รถไฟสายโรแมนติกนี้เป็นอย่างมาก ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอันงดงามตลอดสองข้างทางนั้นทำให้รถไฟสายนี้เป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวยอดนิยมตลอดทั้งปีที่เราสามารถแวะมาชมความงามได้ตามฤดูที่ต้องการ  และมีบรรยากาศที่ดีเป็นอาหารตาได้เลยที่เดียว

 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก OSAKA หรือเทียบเท่า

พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อย    กับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน


 

วันที่สอง โกเบกระเช้าลอยฟ้า - โกเบแผ่นดินไหว - ชินไซบาชิ ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

 

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่  กระเช้าลอยฟ้าชินโกเบ(Shin-Kobe Ropeway) เป็นกระเช้าที่พานักท่องเที่ยวขึ้นไปทางทิศใต้ของภูเขารอคโคะ(Mount Rokko) เส้นทางของกระเช้าจะผ่านน้ำตกนูโนะบิกิ(Nunobiki waterfall) และสวนสมุนไพรนูโนะบิกิ(Nunobiki Herb Garden) และสามารถชมทัศนียภาพที่งดงามเมืองโกเบจากสถานีกระเช้าด้านบนได้ทั้งกลางวันและกลางคืนท่านสามารถ มองด้านข้างของวิวอันงดงามแล้วจะไม่ลืมต้องเอากล้องขึ้นมาถ่ายรูปภาพแน่นอน

 

 

นำท่านสู่ แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ฮันชิน  พ.ศ. 2538เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2538 เวลา 05:46 น. ตามเวลาท้องถิ่น บริเวณตอนใต้ของจังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น มีขนาด 6.8 ตามมาตราโมเมนต์ ลึกลงไปใต้ผิวโลก 16 กิโลเมตร จุดเหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่บริเวณเกาะอาวาจิ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองโกเบ 20 กิโลเมตร ระยะเวลาการสั่นสะเทือนนานประมาณ 20 วินาที  มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 6,434 คน (นับถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2538) ในจำนวนนี้ประมาณ 4,600 คน มาจากโกเบ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่อยู่ใกล้ที่สุด และมีประชากรทั้งสิ้น 1.5 ล้านคน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน 

 

 

นำท่านเข้าสู่ Shinsaibashi-suji Shotengaiเป็นอาเขตการค้าที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งย่าน Minami กินอาณาเขตตั้งแต่ถนน Nagahori-dori ไปจนถึงถนน Zoemoncho ระยะทางราว 580 เมตร ระหว่างทางเดินซึ่งมีหลังคาสูงโปร่งด้านบนนั้น มีร้านค้าเสื้อผ้า เครื่องประดับ ร้านอาหาร ฯลฯ รวม 180 ร้าน และห้างสรรพสินค้า 2 แห่ง คือ ห้าง Daimaru และห้าง Sogo ในวันธรรมดา มีผู้คนราว 6 หมื่นคนมาจับจ่ายหาซื้อสินค้า ส่วนในวันเสาวร์อาทิตย์ จำนวนผู้คนจะเพิ่มเป็นสองเท่า และขอให้ท่านเดินช้อปปิ้งด้วยความสนุก การร้านค้าหลากหลาย เพื่อเป็นของฝากกลับบ้าน 

เย็น รับประทานอาหารเย็น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก OSAKA หรือเทียบเท่า


 

วันที่สาม ปราสาทโอซาก้า – อะคะชิ ไคเกียว – การเยี่ยมชมสวนดอกไม้

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

 

 

นำท่านเข้าสู่ปราสาทโอซะก้าประกอบขึ้นด้วยโครงสร้าง 13 อย่างที่รัฐบาลญี่ปุ่นระบุให้เป็นทรัพย์สมบัติสำคัญในทางวัฒนธรรม สิ่งที่มีชื่อเสียงมากเป็นพิเศษคือ ประตูขนาดใหญ่และและป้อมปราการที่อยู่ตามคูกำแพงเมืองรอบนอก กำแพงสูงชันที่สูงเกือบถึง 30 เมตร นั้นทำมาจากก้อนหินขนาดใหญ่ซึ่งส่งเข้ามาในโอซะกะจากเหมืองที่อยู่ห่างออกไปมากกว่า 100 กิโลเมตร ความสูงของกำแพงและความกว้างของคูกำแพงเมืองที่เห็นนั้นไม่สามารถเทียบได้กับปราสาทอื่นๆในญี่ปุ่นได้เลย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน 

 

 

นำท่านเข้าสู่สะพานอะกะชิไคเคียว เป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกโดยมีความยาวทั้งสิ้น 3,991 เมตร ความยาวช่วงกลางสะพาน 1,991 เมตร ตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น การเดินทางข้ามช่องแคบอะกะชิต้องใช้บริการเรือข้ามฟาก ซึ่งมีความอันตรายสูงมาก เนื่องจากช่องแคบอะกะชิเป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำที่หนาแน่นแห่งหนึ่ง อีกทั้งภัยธรรมชาติรุนแรงที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ และนำท่านเดินทางข้ามสะพานเข้าไปต่อด้วยการชมสวนดอกไม้
นำท่านสู่ Akashi Kaikyo Parkศูนย์กลางของแผ่นดินไหวโกเบ อยู่ลึกลงไป 16 กิโลเมตร ใต้แผ่นดินของเกาะเล็กๆทางตอนใต้ของเมืองโกเบ ทางตะวันออกสุดของเขตทะเลในเซโตะ ที่มีชื่อว่า อาวาจิ (Awaji-shima) เกาะขนาดใหญ่ที่ไม่โดดเด่นเท่าไหร่ในหมู่นักท่องเที่ยว และเป็นสวนดอกไม้ที่งดงามเป็นอาหารตาของท่าน เป็นสวนดอกไม้ ที่เป็นธรรมชาติ มีดอกไม้ หลายชนิด 

 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็นAt Hotel

นำท่านเข้าสู่ที่พักAWAJI ONSEN หรือเทียบเท่า


 

วันที่สี่ วัดเรียวเซ็นจิ - ริงคุ -  อิออน ช้อปปิ้ง - คันไซ - สนามบินสุวรรณ์ภูมิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า

 

 

นำท่านเข้าสู่ เป็นพระพุทธรูปหินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และคุณสามารถเดินภายในของมัน และดูว่ามีประมาณ 20 พระพุทธรูปชี้ชวนที่แตกต่างกัน... สถานที่แห่งนี้เท่านั้นดังนั้น 200YEN คุ้มค่าต่อการไปเที่ยวชม และบริเวณโดยรอบเป็นที่สวยงาม

RINKU ริงคุเป็นเมืองเล็กๆ ไม่ไกลจากสนามบินคันไซ อยู่ห่างเพียงทะเลเท่า และที่นี่มีหลายหลากที่น่าสนใจ  โดยเฉพาะนักชอบช้อปปิ้งอันเป็นที่สุด และมีจุดเด่นหลายด้าย  เช่น กล้องราคาไม่แพง และมีสวนสนุก มองเห็นชิงช้าสวรรค์ อันสวยงามอีกด้วย

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านสู่อิออนมอลล์ เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่กว้างกว่า 70,000 ตารางเมตร แหล่งรวมร้านค้าเฉพาะอย่าง 180 ร้าน แม้ว่าจะเผื่อเวลาออกจากในเมืองเร็วขึ้นอีกหน่อยเพราะคำนึงถึงสภาพการเดินทางระหว่างอิออน แต่ก็สามารถแวะเข้ามาก่อนไปท่าอากาศยานได้อย่างสบายใจและสนุกสนานกับการซื้อของ ทานข้าวไปจนเกือบนาทีสุดท้าย เพราะใช้เวลาเดินทางไปท่าอากาศยานคันโต 20 นาที ร้านค้ามีสินค้าหลากหลายตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิเช่น เครื่องเป่าผม หม้อหุงข้าว ที่สามารถใช้กับแรงดันไฟฟ้าของต่างประเทศได้ งานหัตถกรรมพื้นเมือง เช่นภาชนะที่ทำจากเหล็กนัมบุ ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพญี่ปุ่น นาฬิกาข้อมือ ไปจนถึง ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง เป็นต้น ทางร้านของเราให้บริการคืนภาษีอย่างรวดเร็วเพื่อสนับสนุนการช้อปปิ้งของลูกค้าที่มีเวลาจำกัด

 

 

เย็น รับประทานาอาหารเย็น

หลังท่านทานอาหารเสร็จนำท่านเข้าสู่ ท่าอากาศยานคันโต เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับเมืองไทย

20.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ คันไซ

00.20 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน การบินไทยเที่ยวบินที่ TG 673

05.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 


ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท: JAPAN NEW WAVE TRAVEL CO., LTD
ผู้ติดต่อ: คุณศักดา จริยวัฒนศักดิ์
ที่อยู่: นาครา อพาร์เม้นต์ เลขที่122 ห้อง103 ซอยอนุมานราชธน ถนน.เดโช
ตำบล: สุริยวงศ์
อำเภอ/เขต: บางรัก
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ประเทศ: ไทย
รหัสไปรษณีย์: 10500
โทรศัพท์: 02 235 4720
โทรสาร: 02 235 4721
มือถือ: 081 621 5411
ไลน์ไอดี: Japan New Wave
อีเมล์: jnwt.new.wave@gmail.com
ginga_thailand@hotmail.com
ส่งข้อความถึงผู้ผลิต/ผู้ขาย
รหัสประเทศ เบอร์โทรศัพท์
+66
ผิดพลาดกรุณาลองใหม่อีกครั้ง
Copyright ©2019, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.