โปรแกรมทัวร์ HAKODATE AOMORI SENDAI 5D3N


โปรแกรมทัวร์ HAKODATE AOMORI SENDAI 5D3N


เมืองอาโอโมริ

เป็นเมืองที่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจังหวัดโทโฮคุ บนเกาะฮอนชู เมืองหลัก คือ อาโอโมริ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ ปราสาทอันงดงามที่เป็นจุดชมดอกซากุระในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง

 

เมืองฮาโกดาเตะ

เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภูมิภาคฮอกไกโด ตั้งอยู่ปลายสุดทางตอนใต้ของเกาะ มีชื่อเสียงด้านทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม่

ในอดีตเป็นเมืองหนึ่งที่มีท่าเรือสำหรับเปิดการค้าระหว่างประเทศในช่วงหลังจากยุคแยกประเทศ เมืองฮาโกดาเตะได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก มีย่านที่อยู่อาศัยของชาวต่างประเทศ และป้อมสไตล์ตะวันตก

 

 

DAY 1 กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ

 

 

20.30 น.  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานของกรุงเทพฯ อาคารสายการบินระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน

โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ เคาร์เตอร์ฯ

ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ ฮาเนดะ

หมายเหตุ เคาเตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 120 นาที ผู้โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที

 

 

DAY 2 กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ – สนามบินฮาโกดาเตะ – สวนโมโตมาชิ – โกดังอิฐแดงคาเนโมริ – หอคอยโกเรียวกาคุ – กระเช้าลอยฟ้าฮาโกดาเตะ

 

 

 

 

07.00 น.  คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

07.50 น.   ออกเดินทางสู่เมือง ฮาโกดาเตะ

09.10 น.  เดินทางถึงเมือง ฮาโกดาเตะ

 

 

นำท่านสู่ สวนโมโตมาชิ เป็นสวนเล็ก ๆ ตั้งอยู่บริเวณเนินเขา และเป็นที่ตั้งของอาคาร ที่ว่าการเก่าของรัฐบาลฮอกไกโด สาขาฮาโกะดาเตะ เป็นตึก 2 ชั้น ขนาดไม่ใหญ่มากนัก ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลในสมัยที่ความเจริญของทั้งเกาะยังอยู่แค่ในแถบฮาโกะดาเตะ ปัจจุบันชั้นล่างใช้เป็นศูนย์ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว สำหรับสอบถามข้อมูล หรือ ขอโบรชัวร์ต่าง ๆ และมีห้องแสดงกล้องโบราณเปิดให้ชมฟรี

 

นำท่านเดินทางสู่ โกดังอิฐแดงคาเนโมริ ได้ปรับปรุงมาจากคลังสินค้าอิฐสีแดงที่เคยใช้ค้าขายในปลายสมัยเอโดะ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และสถานบันเทิงที่ให้บรรยากาศเก่าๆ นอกจากร้านขายของที่ระลึกที่ทันสมัย เสื้อผ้าแฟชั่น ร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และร้านขนมหวานแล้ว ยังมีร้านอาหาร ลานเบียร์ โบสถ์สำหรับจัดพิธีแต่งงาน และบริการล่องเรือเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอีกด้วย

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

นำท่านเดินทางสู่ หอคอยโกเรียวกาคุ เป็นหอคอยสูง 107 เมตร ด้านบนเป็นรูปห้าเหลี่ยม ตั้งอยู่ทางทิศใต้ สร้างขึ้นในปี 2006 สามารถขึ้นไปชมวิวป้อมดาวห้าแฉกได้อย่างชัดเจนแบบ 360 องศา ซึ่งเป็นจุดฮิตที่มาเที่ยวป้อมโงเรียวกาคุแล้วจะต้องขึ้นไปชมวิวนี้ ชั้นล่างสุดที่ฐานเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร และลานจัดนิทรรศการ

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นให้ท่านได้นั่งกระเช้าลอยฟ้า ฮาโกดาเตะ เพื่อชมวิวจากยอดเขา ภูเขาฮาโกดาเตะ ที่ท่านสสามารถเห็นเมืองที่โอบล้อมด้วยทะเลทั้งสอง นับเป็นจุดชมวิวติดอันดัน 1 ใน 3 สถานที่ที่ดีที่สุด ร่วมกับภูเขาอินาซะ ที่นางาซากิ และภูเขารอคโค ที่โกเบ 

ที่พักนำท่านเข้าที่พัก HAKODATE ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า

 

 

DAY 3 อาโอโมริ โดย รถไฟชินกันเซ็น – พิพิธภัณฑ์ เนบุตะ – ตลาดปลา ฟุรุคาวะ อาโอโมริ – จุดชมวิว คายาโนะ – ลำธารโออิราเซะ

 

 

7.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

9.00 น.   พาท่านสู่ อาโอโมริ โดย รถไฟชินกันเซ็น

 

จากนั้นพาท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ เนบุตะ มีอาคารภายนอกปกคลุมด้วยแผ่นโลหะสีแดงมีความโดดเด่น ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของสถานีรถไฟอาโอโมริ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจแห่งหนึ่ง ภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเทศกาลเนบูตะมัตสุริ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ผู้เข้าชมจะได้ซึมซับบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาของประวัติศาสตร์และประเพณีสำคัญ ภายในมีภาพถ่ายเทศกาลเนบูตะมัตสุริที่มีมากว่า 300 ปี ประดับประดาด้วยโคมไฟรูปปลาทองสีแดง พร้อมกับฟังเสียงกลองไทโกะ ขลุ่ย และเสียงเพลงไปตลอดการเดินชม จนถึงห้องโถงใหญ่มืดๆที่จัดแสดงเกี้ยว 5 แบบที่เคยใช้ในขบวนงานเทศกาลที่ผ่านมา

 

ต่อกันที่ ตลาดปลา อาโอโมริ ฟุรุคาวะ เป็นตลาดปลาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอาโอโมริ ที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือห่างออกไปบล็อคครึ่ง ภายในตลาดแห่งนี้จำหน่ายอาหารทะเลสดๆจากท้องถิ่น ผัดสดผักดองชนิดต่างๆ จุดพิเศษของตลาดปลาแห่งนี้ คือให้นักท่องเที่ยวได้สร้างสรรค์ข้าวดนบูริ(donburi ข้าวราดหน้าต่างๆ) ด้วยตนเอง เรียกว่า โนเคโดง(nokkedon) จากอาหารทะเลตามฤดูกาลประจำท้องถิ่น ที่ขายอยู่ภายในตลาดเป็นประจำทุกวันที่ตลาดเปิด

 

วิธีการทำข้าวโนเคโดง(nokkedon) ด้วยตนเอง เริ่มต้นด้วยการซื้อตั๋วแบ่งออกเป็นเซต 5 ราคา 540 เยน กับเซต 10 ราคา 1,080 เยน โดยตั๋วที่ได้รับคุณสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นอาหารทะเลต่างๆได้ทั่วตลาด(ตั๋ว 1 ใบสำหรับถ้วยขนาดปกติ และ 2 ใบสำหรับถ้วยขนาดใหญ่) ไม่ว่าจะเป็นปลาดิบ ปู หอย สาหร่ายทะเล ไข่ปลา และสินค้าอื่นๆมากมาย (ตั๋วชนิดนี้ไม่สามารถใช้นอกตลาดได้) 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พาท่านชม คายาโนะ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งของภูมิภาคโทโฮกุ

นำท่านเดินทางสู่ ลำธารโออิราเซะ เป็นลำธารจากภูเขาที่งดงามในจังหวัดอาโอโมริ ลำธารแห่งนี้ไหลไปตามหุบเขาโออิราเซะ ระหว่างทางมีน้ำตกซึ่งไหลออกมาจากผนังของหุบเขากว่า 12 แห่งด้วยกัน ลำธารโออิราเซะเป็นทางระบายน้ำจากทะเลสาบโทวาดะ โดยเริ่มต้นจากเนโนคูจิเชื่อมต่อไปยังเมืองยาซูมิยะ นักท่องเที่ยวสามารถเดินป่าไปตามเส้นทางเลียบลำธารตอนบนระหว่างซึ่งมีระยะทาง 9 กิโลเมตร เป็นเส้นทางง่ายๆ ใช้เวลาไปกลับประมาณ 5 ชั่วโมง

ค่ำ             บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก       นำท่านเข้าสู่ที่พัก TOWADASO HOTEL หรือเทียบเท่า

พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อย

กับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่

ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั้งปัจจุบัน

 

 

DAY 4    KOIWAI FARM – หมู่บ้านหัตถกรรม โมริโอกะ – วัดซูซอนจิ

 

 

 

 

7.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

 

              พาท่านสู่ สวนฟาร์มปศุสัตว์โคะอิวะอิ เป็นฟาร์มเอกชนครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่

 

 

ชิซุคุอิชิ-โชยู จังหวัดอิวาเตะ ก่อตั้งโดยโอโน่กิชิน, อิวะซากิยาโนะซุเกะ และโนอุเอะมาซารุอิในปี 1891 ฟาร์มคาโอวาอิมีเนื้อที่ 7200 เอเคอร์ซึ่งเป็นสองเท่าของขนาดของสนามบินฮาเนดะนอกเหนือจากการเลี้ยงสัตว์และการทำการเกษตรแล้วฟาร์มยังผลิตเนื้อวัวนมสดไข่คุณภาพดีและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมอื่นๆ ฟาร์มโคโอวาอิ ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากเพราะพวกเขานำมูลสัตว์มาใช้ในผลิตพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ในระบบการผลิตของฟาร์ม ในฟาร์มยังสามารถเล่นได้ทั้งวันกับการ

 

 

ขี่ม้า, รถม้าโทะโระ, การผลิตงานไม้, การผลิตเนย และยิงธนู เป็นต้น และยังมีของอร่อยอย่างพิซซ่า, เจลาโต้และเนื้อแกะเจงกิสข่าน เป็นต้น

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

 

จากนั้นพาท่านสู่ หมู่บ้านหัตถกรรม โมริโอกะ สำหรับที่นี้จะมีการทำสินค้า Hand Made ทุกวันที่ท่านสามารถซื้อสินค้า Handmade ของช่างฝีมือของที่นี้ ที่ หมู่บ้านหัตถกรรม โมริโอกะ แห่งนี้ยังมีโซนฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

 

พาท่านสู่ วัดชูซอนจิ ก่อตั้งในปี 850 โดยอินนิน (จิกากุ เดอิชิ) พระสงฆ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวัด เอนเรียวกูจิ และเป็นเจ้าอาวาสอันดับสามของนิกายเทนดาอิ ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโก ส่วนที่มีชื่อเสียงเป็นพิเศษคือวิหารทองคำ ซึ่งมีหลุมฝังศพที่ยังยังมีศพของผู้นำทางภาคเหนือฟูจิวาระ ตระกูลของผู้ปกครองทางภาคเหนือของญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 12 ที่นี่มีทั้งหมด 40 สุสาน ทั้งหมดจะถูกปกคลุมด้วยใบไม้สีทอง

ค่ำ             บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก       นำท่านเข้าสู่ที่พัก ICHINOSEKI BELLINO HOTEL หรือเทียบเท่า

 

 

DAY 5    ศาลเจ้าโกไดโดะ – วัดซูอิกันจิ – มิซุย เอาเล็ต – เดินทางกลับ

 

 

 

 

7.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

 

พาท่านชม วัดโกไดโดะ เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกับท่าเรือมัตสึชิมะ เนื่องจากตั้งอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่น ทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมัตสึชิมะ ถูกสร้างขึ้นในปี 807 เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป 5 องค์ ซึ่งก่อตั้งโดยพระสงฆ์ที่ก่อตั้ง วัดซูอิกันจิ โดยรูปปั้นจะถูกนำมาให้ประชาชนได้ชมกันทุกๆ 33 ปี (ครั้งสุดท้ายที่นำออกมาจัดแสดงคือปี 2006) อาคารปัจจุบันได้รับการบูรณะฟื้นฟูขึ้นในปี 1604 โดยขุนนางท้องถิ่น Date Masamune ด้านนอกอาคารตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเล็กๆรูป 12 นักษัตรตามปฏิทินจันทรคติ โดยแบ่งเป็นด้านละ 3 นักษัตร โชคดีที่ในเหตุการณ์สึนามิและแผ่นดินไหวปี 2011 วัดโกไดโดะไม่ได้รับความเสียหายใดใด

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

 

พาท่านสู่ วัดซูอิกันจิ เป็นวัดเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ภายในอาคารมีการลงรักปิดทองและเพ้นท์สีประตูบานเลื่อนไว้อย่างสวยงาม ก่อตั้งครั้งแรกในปี 828 เดิมเป็นวัดนิกายเทนได และได้ถูกดัดแปลงให้เป็นวัดเซนในช่วงสมัยคามาคูระ(1192-1333) วัดแห่งนี้ได้สะท้อนความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมัตสึชิมะได้เป็นอย่างดี โดยบริเวณทางเข้าห้องโถงใหญ่สองข้างทางจะเรียงรายด้วยไม้สนซีดาร์ และถ้ำต่างๆที่อดีตเคยเป็นสถานที่ทำสมาธิ ปัจจุบันเต็มไปด้วยรูปปั้นต่างๆ นอกจากห้องหอหลักของวัดแล้ว ยังมีห้องครัวคูริ ซึ่งอดีตใช้เป็นที่สำหรับจัดทำอาหาร ทั้งหอหลักและห้องครัวได้ขึ้นบัญชีเป็นสมบัติของชาติอีกด้วย ตรงข้ามห้องครัวคูริ เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ศิลปะซูอิกันจิ ภายในจัดแสดงสมบัติของวัด รวมถึงประตูบานเลื่อนสไลด์ทองคำ และสิ่งประดิษฐ์ของตระกูลดาเตะ เช่น หุ่นไม้สลักเท่าขนาดจริงของ Date Masamune สวมชุดเกราะ

 

 

พาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ MITSUI OUTLET แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI

14:55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศเซนได สู่ ท่าอากาศยานนาริตะ

16.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานของกรุงเทพฯ

21.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศของกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท: JAPAN NEW WAVE TRAVEL CO., LTD
ผู้ติดต่อ: คุณศักดา จริยวัฒนศักดิ์
ที่อยู่: นาครา อพาร์เม้นต์ เลขที่122 ห้อง103 ซอยอนุมานราชธน ถนน.เดโช
ตำบล: สุริยวงศ์
อำเภอ/เขต: บางรัก
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ประเทศ: ไทย
รหัสไปรษณีย์: 10500
โทรศัพท์: 02 235 4720
โทรสาร: 02 235 4721
มือถือ: 081 621 5411
ไลน์ไอดี: Japan New Wave
อีเมล์: jnwt.new.wave@gmail.com
ginga_thailand@hotmail.com
ส่งข้อความถึงผู้ผลิต/ผู้ขาย
รหัสประเทศ เบอร์โทรศัพท์
+66
ผิดพลาดกรุณาลองใหม่อีกครั้ง
Copyright ©2019, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.