โปรแกรมทัวร์ NIKKO – SENDAI 6D4N


โปรแกรมทัวร์ NIKKO – SENDAI 6D4N


เมืองนิกโก้

เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในทิวเขาในจังหวัด โทะชิงิ ประเทศญี่ปุ่น อยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางทิศเหนือประมาณ 140 กิโลมตร เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างประเทศ ในเมืองเป็นที่ตั้ของสุสาน โชกุนโทะกุงะวะ อิเอะยะซุ กับโทะกุงะวะ อิเอะมิสึ ผู้เป็นหลาน และศาลเจ้าฟุตะระซังอายุกว่า 1,200 ปี ศาลเจ้า และรีสอร์ทน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย

 

 

 

DAY 1    กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ

 

20.30 น.  พร้อมกันที่ ท่าอากาศของกรุงเทพฯ อาคารสายการบินระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน

   โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ เคาร์เตอร์ฯ

หมายเหตุ เคาเตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 120 นาที ผู้โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที

 

DAY 2    พระยืน อุชิกุ ไดบุสึ – ศาลเจ้า นิกโก้ โทโชกุ

 

8.00 น.    คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

 พาท่านสู่ อุชิกุ ไดบุสึ เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ทำจากทองบรอนซ์ มีความสูง 120 เมตร ( 390 ฟุต ) รูปปั้นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ทำจากทองบรอนซ์ Ushiku Daibutsu บันทึกอยู่ในกินเนสบุ๊กว่า ป็นพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในโลก ต้องใช้เวลา ในการสร้างถึง 10 ปี สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1993 รูปปั้นขนาดใหญ่นี้ มีความสูงมากกว่าอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพในนิวยอร์ก (40 เมตร) มาตรฐานของสวนสวรรค์กระจายออกไปด้วยเท้าของพระพุทธเจ้า มีดอกไม้บานตลอดทั้งสี่ฤดูกาล

    

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่มรดกโลก “ศาลเจ้าโทโชกุ”  ศาลเจ้านี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ฝังศพของ โชกุโทกุงาวา อิเอะยะซุ โชกุคนแรกของตระกูลโทะกุงวะ ที่เก่าแก่นานนับ 4 ศตวรรษ เริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2160 ในช่วง สมัยเอโดะ โดยใช้ช่างฝีมือในการสร้างมากถึง 15,000 คน  ชมสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่วิจิตรตระการตา ทั้งสวยงามในแง่ของศิลปะและแฝงแง่มุมในทางปรัชญาเป็นรูปลิงปิดหูปิดตาปิดปาก ชมความสวยงามของเจดีย์ห้าชั้น ตามแบบฉบับของสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นโบราณ นอกจากนี้ทางองค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนให้ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นมรดกโลก

 

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม

ที่พัก       นำท่านเข้าที่พัก OEDO ONSEN MONOGATARI KINUGAWA TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่า

 

DAY 3    ยูนิชิงาวะ ออนเซน – หน้าผาล้านปีโทโนะเฮทสึริ – ปราสาทซึรุกะ – โกะชิกิ นูมะ

 

7.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

   พาท่านสู่ ยูนิชิงาวะ ออนเซน เป็นเมืองน้ำพุร้อนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาห่างไกลในภูเขาของจังหวัดโทจิงิ ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นาน และมีที่พักเรียวกัง และโรงแรมขนาดใหญ่แห่งใหม่เพิ่มขึ้นหลายแห่ง พร้อมกับได้ลิ้มรสอาหารท้องถิ่นรอบเตาผิงที่ได้บรรยากาศแปลกใหม่อีกด้วย ฤดูหนาวเป็นฤดูกาลที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากที่สุด เนื่องจากห้องอาบน้ำกลางแจ้งที่เรียงรายอยู่นั้นปกคลุมด้วยหิมะ และยังมีเทศกาลคามาคูระ(Kamakura Festival) ซึ่งเป็นเทศกาลสร้างบ้านหิมะประดับประดาด้วยไฟสว่างไสวในช่วงกลางคืนตลอดริมแม่น้ำและป่า จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคม-กลางเดือนมีนาคม (24 มกราคม- 8 มีนาคม 2015)

     พาท่านสู่ หน้าผาล้านปี โทโนะเฮทสึริ ภายในสวนสาธารณะโอคาวะฮาโตริ ซึ่งอยู่ในชิโมโกมาจิ เมืองมินามิไอสึ จังหวัดฟุคุชิมา มีอนุสรณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่า โทโนะเฮทสึริ โขดหินจำนวนมากที่เกิดการกัดเซาะและผุกร่อนมาเป็นเวลาล้านปีเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่ธรรมชาติ ซึ่งถูกปกคลุมด้วยใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง สีสันที่ตัดกันระหว่างหินและต้นไม้เป็นภาพที่สวยงามอย่างยิ่ง ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนจะเต็มไปด้วยสีเขียวขจีของต้นไม้ ส่วนฤดูหนาว หิมะที่ปกคลุมชั้นหินจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในอีกโลกหนึ่ง การจราจรอาจปิดชั่วคราวขึ้นอยู่กับปริมาณของหิมะ

 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

     นำท่านสู่ ปราสาทซึรุกะ ถูกสร้างขึ้นในปี 1384 มีการเปลี่ยนผู้ปกครองมาหลายครั้งในช่วงที่ยังเป็นภูมิภาคอาอิซุ และถูกทำลายลงหลังจากเกิดสงครามโบชิน(Boshin war) ปี 1868 ซึ่งเกิดการจลาจลต่อต้านรัฐบาลสมัยเมจิ ทำให้สิ้นสุดยุคศักดินายึดอำนาจท่านโทคุกาว่าโชกุน ต่อมาปราสาทได้ถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ด้วยคอนกรีตในปี 1960 เสร็จสมบูรณ์ในปี 2011 หลังคาเดิมซึ่งเป็นสีเทากลับกลายเป็นสีแดง เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกับปราสาทแห่งอื่นในญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมภายในปราสาทและขึ้นไปยังชั้นบนสุดเพื่อชมวิวของเมืองเบื้องล่าง และชมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของปราสาท และวิถีชีวิตของเหล่าซามูไรในยุคก่อน ปราสาทสึรุกะ ล้อมรอบด้วยสวนสาธารณะสึรุกะ(Tsuruga Castle Park) อันน่าประทับใจ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิประมาณกลางเดือนเมษายนนับเป็นจุดชมดอกซากุระที่นิยม กำแพงคูเมืองก็ทำให้บรรยากาศรื่นรมย์ยิ่งขึ้น

   จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบโกชิคินุมะ หรือ (บึงน้ำ 5 สี)  สถานที่ที่สร้างแรงบันดาลใจจากการได้เห็นวิวที่น่ามหัศจรรย์  Goshikinuma นั้นมีบึงหลักๆ รวมตัวกันอยู่ถึง 9 บึง ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่ใหญ่ที่สุดของอูระบันได (Urabandai) โดยแต่ละบึงก็จะมีสีของน้ำเฉพาะตัวเอง มีตั้งแต่สีน้ำตาลเข้ม ไปจนถึงสีฟ้าเข้ม  ซึ่งสีของน้ำที่เห็นจะเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศ ช่วงเวลา และปัจจัยอื่นๆ  ตลอดความยาวกว่า 3.6 กิโลเมตร ถือเป็นเส้นทางเที่ยวชมธรรมชาติยอดนิยมแห่งหนึ่งในแถบนี้ทีเดียว  

ค่ำ    อิสระอาหารเย็น

ที่พัก       นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUNROUTE FUKUSHIMA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

DAY 4    ZAO FOX VILLAGE – วัดซูอิกันจิ – มิสุ เอาเล็ต – ปราสาท อาโอบะ

 

7.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองชิโรอิชิในภูเขาของจังหวัดมิยากิ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 1990 ภายในหมู่บ้านมีสัตว์นานาชนิดกว่า 100 ตัว รวมถึงสุนัขจิ้งจอก 6 สายพันธุ์ที่วิ่งไปมาได้อย่างอิสระในพื้นที่กว้าง ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงตัวสัตว์ต่างๆได้อย่างใกล้ชิด และสามารถป้อนอาหารได้อีกด้วย แต่ก็ควรระมัดระวังในการให้อาหารด้วยเช่นกัน ในประเทศญี่ปุ่น สุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์ที่สำคัญชนิดหนึ่ง ตั้งแต่ระดับชาวบ้านมีความเชื่อว่าสุนัขจิ้งจอกมีวิญญาณของเทพอินาริโอคามิ หรือเทพเจ้าของศาสนาพุทธชินโตอยู่ ซึ่งเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ของการเกษตร และความเจริญรุ่งเรือง สัตว์ชนิดอื่นๆภายในหมู่บ้านที่สามารถพบเห็นได้ เช่น กระต่าย ม้าแคระ แพะ เป็นต้น

 

จากนั้นพาท่านสู่ วัดซูอิกันจิ เป็นวัดเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ภายในอาคารมีการลงรักปิดทองและเพ้นท์สีประตูบานเลื่อนไว้อย่างสวยงาม ก่อตั้งครั้งแรกในปี 828 เดิมเป็นวัดนิกายเทนได และได้ถูกดัดแปลงให้เป็นวัดเซนในช่วงสมัยคามาคูระ(1192-1333) วัดแห่งนี้ได้สะท้อนความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมัตสึชิมะได้เป็นอย่างดี โดยบริเวณทางเข้าห้องโถงใหญ่สองข้างทางจะเรียงรายด้วยไม้สนซีดาร์ และถ้ำต่างๆที่อดีตเคยเป็นสถานที่ทำสมาธิ ปัจจุบันเต็มไปด้วยรูปปั้นต่างๆ นอกจากห้องหอหลักของวัดแล้ว ยังมีห้องครัวคูริ ซึ่งอดีตใช้เป็นที่สำหรับจัดทำอาหาร ทั้งหอหลักและห้องครัวได้ขึ้นบัญชีเป็นสมบัติของชาติอีกด้วย ตรงข้ามห้องครัวคูริ เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ศิลปะซูอิกันจิ ภายในจัดแสดงสมบัติของวัด รวมถึงประตูบานเลื่อนสไลด์ทองคำ และสิ่งประดิษฐ์ของตระกูลดาเตะ เช่น หุ่นไม้สลักเท่าขนาดจริงของ Date Masamune สวมชุดเกราะ

เที่ยง       รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

 

 

     พาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ MITSUI OUTLET แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI

     นำท่านสู่ ปราสาทอาโอบะ สร้างขึ้นในปี 1600 โดยขุนนางศักดินา Date Masamune สำหรับป้องกันเมือง โดยเลือกสร้างป้อมปราการไว้บนภูเขาอาโอบะ สูง 100 เมตรจากระดับเมืองด้านล่าง ในช่วง 400 ปีหลังยุคศักดินาถูกต่อต้านในช่วงสมัยเมจิ เกิดไฟไหม้ในปี 1882 และโดนระเบิดในปี 1945 จึงทำให้ปัจจุบันเหลือเพียงเศษซากกำแพงหินด้านนอก และหอรักษาความปลอดภัย จากทำเลที่ตั้งของปราสาทเดิม สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองด้านล่างที่งดงาม นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ประวัติศาสตร์ของปราสาทอาโอบะ ซึ่งอาคารมีรูปแบบเหมือนปราสาทที่เคยมีอยู่ในสมัยเอโดะ ภายในจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ และโรงละครแสดงภาพยนตร์สั้นๆเกี่ยวกับปราสาท ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง อิจิบันโจ เป็นย่านการค้าขึ้นของเมือง เซนได และยังเป็นที่ตั้งของตลาดอาซาอิจิ ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งท้องถิ่นอีกหนึ่งตัวเลือก

ค่ำ   อิสระอาหารเย็น

ที่พัก        นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOKKE CLUB HOTEL หรือเทียบเท่า

DAY 5    สวนฮิตาชิ ซีไซน์ ปาร์ค – เดินทางสู่เมืองนาริตะ – วัดนาริตะ ซัง

 

7.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

   พาท่านสู่ สวนฮิตาชิ ซีไซน์ ปาร์ค เป็นสวนริมทะเลขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงด้านทุ่งดอกไม้ที่สวยงาม โดยเฉพาะทุ่งดอกโคเชีย(Kochia)ที่โดยปกติจะมีสีเขียว และจะเปลี่ยนเป็นสีแดงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงอยู่ที่เมืองฮิตาชินากา(Hitachinaka) ของจังหวัดอิบารากิ อยู่ห่างจากเมืองโตเกียวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 130 กิโลเมตร ที่ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพราะจะมีดอกไม้ สายพันธ์ต่างๆที่จะสลับกันบานตลอดเวลา รวมทั้งยังมีโซนของสวนสนุกที่ชื่อว่า Pleasure Garden เปิดให้บริการตลอดเวลาด้วย แต่ที่ สวนฮิตาชินี้จะมีช่วงเวลาของทุ่งดอกไม้บานที่เป็นไฮไลท์สำคัญอยู่ทั้งหมด 4 ช่วง สำหรับช่วงที่จะไปเป็น ทุ่งดอกเนโมฟีเลีย หรือที่เรียกกันว่าช่วง Nemophila Harmony โดยจะบานต่อจากดอกทิวลิปในฤดูใบไม้ผลิเหมือนกัน ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม จะเป็นดอกไม้สีฟ้า และน้ำเงิน ทำให้ทุ่งหญ้าสีเขียวกลายเป็นสีฟ้าสวยงามแปลกตามาก เพราะหาชมไม่ได้ง่ายนัก ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของสวนแห่งนี้เลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีทุ่งดอก rapeseed สีเหลืองสดที่จะบานพร้อมกันด้วย

 

   เดินทางสู่เมือง นาริตะ

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น พาท่านสู่ วัดนาริตะ ซัง เป็นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ สร้างขึ้นในปี 940 ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยู่ในบริเวณที่กว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย์ 3 ชั้นสไตล์ Tahoto มีชื่อว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ยังมีสวนญี่ปุ่น และสวนยุโรปอีกด้วย วัดนาริตะซันเป็นวัดพุทธนิกายชินงอน (Shingon) ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในแถบคันโตและเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว นอกจากนั้นแล้วยังใช้เป็นโลเกชั่นละครไทยเรื่อง “The Rising Sun” (2014) ที่ทำแสดงโดยมาริโอ้ กับ แต้ว ณฐพร และภาพยนตร์ไทยเรื่อง “ฟัดจังโตะ” (2013) ที่นำแสดงโดย บอย ปกรณ์ กับ ยิปโซ  รมิตา ด้วยนะคะ

ค่ำ    อิสระอาหารเย็น

ที่พัก       นำท่านเข้าสู่ที่พัก MARROAD INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

 

DAY 6    เดินทางกลับ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมือง นาริตะ โดยสายการบิน

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานของ กรุงเทพฯ 


ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท: JAPAN NEW WAVE TRAVEL CO., LTD
ผู้ติดต่อ: คุณศักดา จริยวัฒนศักดิ์
ที่อยู่: นาครา อพาร์เม้นต์ เลขที่122 ห้อง103 ซอยอนุมานราชธน ถนน.เดโช
ตำบล: สุริยวงศ์
อำเภอ/เขต: บางรัก
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ประเทศ: ไทย
รหัสไปรษณีย์: 10500
โทรศัพท์: 02 235 4720
โทรสาร: 02 235 4721
มือถือ: 081 621 5411
ไลน์ไอดี: Japan New Wave
อีเมล์: jnwt.new.wave@gmail.com
ginga_thailand@hotmail.com
ส่งข้อความถึงผู้ผลิต/ผู้ขาย
รหัสประเทศ เบอร์โทรศัพท์
+66
ผิดพลาดกรุณาลองใหม่อีกครั้ง
Copyright ©2019, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.