โปรแกรมทัวร์ Sendai 5D3N


โปรแกรมทัวร์ Sendai 5D3N


 

SENDAI 5D3N

เมืองเซนได

เป็นเมืองเอกของจังหวัดมิยะงิประเทศญี่ปุ่นและเป็นเมืองใหญ่สุดในภาคโทโฮะกุมีประชากรอาศัยอยู่ราวหนึ่งล้านคน และเป็นหนึ่งใน 19เมืองที่กำหนดขึ้นโดยคำสั่งของรัฐบาลญี่ปุ่นเซ็นไดก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1600 โดยไดเมียวดะเตะ มะซะมุเนะ และเป็นที่รู้จักกันดีในฉายา "เมืองแห่งต้นไม้" โดยมีต้นเซลโคว่าราว 60 ต้น บนถนนโจเซ็นจิ และถนนอะโอะบะ

ในฤดูร้อน มีการจัดเทศกาลทะนะบะตะเซ็นได ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ในฤดูหนาว ต้นไม้จะได้รับการตกแต่งด้วยแสงสว่างนับพันในงานเทศกาลที่เรียกว่า Pageant of Starlight

DAY 1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ

19.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานของกรุงเทพฯ อาคารสายการบินระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน

โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ เคาร์เตอร์ฯ

หมายเหตุ เคาเตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 120 นาที ผู้โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที

DAY 2 วัดซูอิกันจิ – ล่องเรือมัสสึชิม่า

7.30 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

จากนั้นพาท่านสู่ วัดซูอิกันจิ เป็นวัดเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ภายในอาคารมีการลงรักปิดทองและเพ้นท์สีประตูบานเลื่อนไว้อย่างสวยงามก่อตั้งครั้งแรกในปี 828 เดิมเป็นวัดนิกายเทนได และได้ถูกดัดแปลงให้เป็นวัดเซนในช่วงสมัยคามาคูระ(1192-1333) วัดแห่งนี้ได้สะท้อนความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมัตสึชิมะได้เป็นอย่างดี โดยบริเวณทางเข้าห้องโถงใหญ่สองข้างทางจะเรียงรายด้วยไม้สนซีดาร์ และถ้ำต่างๆที่อดีตเคยเป็นสถานที่ทำสมาธิ ปัจจุบันเต็มไปด้วยรูปปั้นต่างๆ นอกจากห้องหอหลักของวัดแล้ว ยังมีห้องครัวคูริ ซึ่งอดีตใช้เป็นที่สำหรับจัดทำอาหาร ทั้งหอหลักและห้องครัวได้ขึ้นบัญชีเป็นสมบัติของชาติอีกด้วย ตรงข้ามห้องครัวคูริ เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ศิลปะซูอิกันจิ ภายในจัดแสดงสมบัติของวัด รวมถึงประตูบานเลื่อนสไลด์ทองคำ และสิ่งประดิษฐ์ของตระกูลดาเตะ เช่น หุ่นไม้สลักเท่าขนาดจริงของ Date Masamune สวมชุดเกราะ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านล่องเรือมัตสึชิมาซึ่งเป็นจุดล่องเรือ ที่สวยที่สุด ติด 3 อันดับแรกของประเทศญี่ปุ่น สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติด้วย ขุนเขาน้อยใหญ่ สายน้ำ และต้นไม้ นานาชนิด นอกจากนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวประมงที่นี่ อันได้แก่การเลี้ยงหอยนางรม ซึ่งชาวบ้านจะเลี้ยงเป็นฟาร์มอยู่ในทะเล ทำให้หอยนางรมนั้นมีคุณภาพดี และตัวใหญ่ อีกทั้งอาหารทะเลของเมืองนี้ ก็มีความสดเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ท่านยังสามารถให้อาหารกับเหล่านกนางนวลที่บินตามเรือมา

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม

ที่พัก นำท่านเข้าที่พัก LALA RESORT HOTEL GREEN GREEN หรือเทียบเท่า

พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อย

กับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่

ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั้งปัจจุบัน

DAY 3 วัดยามาเดระ – SAKATA SEAFOOD MARKET – SOMARO (MAIKO-CHAYA HINAGURA-GARO) – โกดัง ซังเคียว

7.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

9.00 น. นำท่านสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ วัดริวริชาคุจิ หรือที่รู้จักกัน ยามาเดระ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกค้นพบมากกว่า 1000 ปีที่แล้ว มีขั้นบันได 1015 ขั้นที่จะเดินขึ้นไปถึง เป็นวัดพุทธในนิกายเซนและเป็นวัดประจำตระกูลตาเตะที่มีความสำคัญมากในอดีต วัดรินโนจิสร้างเมื่อปี 1441 โดยดาเตะ โมจิมุเนะ (Date Mochimune) โดยในตอนแรกนั้นวัดตั้งอยู่ในจังหวัดฟุกุชิมะ ต่อมาเมื่อดาเตะ มาซามุเนะได้เข้ามาปกครองเมืองเซ็นไดจึงมีคำสั่งให้ย้ายวัดจากฟุกุชิมะมะมาตั้งไว้ในตำแหน่งปัจจุบันนี้ ภายในวัดมีเจดีย์สามชั้นและสวนที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ประดับด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ซึ่งดูแล้วน่าตื่นตายิ่งกว่าวิหารหลักของวัดเสียอีก

ต่อกันที่ SAKATA SEAFOOD MARKET ซึ่งเป็นย่านสะพานปลา

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พาท่านสู่ SOMARO(MAIKO-CHAYA HINAGURA-GARO) ร้านอาหารดังกล่าวได้เปิดมาอย่างยาวนานเพื่อใช้ในการแสดง ซาคะตะ หลังจากปี 2000 ที่นี่เปิดเป็นสถานท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่ บริเวณชั้นหนึ่งมีการออกแบบที่หรูหราด้วยประตูที่ตกแต่งด้วยภาพวาดด้วยหมึกและลูกบิดประตูเซรามิก และคุณสามารถชื่นชมความละเอียดอ่อนสวยงามของห้องได้พร้อมกับการจิบชาหรือกาแฟ บริเวณชั้นสองได้กลายเป็นโรงละครซึ่งคุณจะได้เห็นการเต้นรำของสาว ๆMAIKO (เกอิชา ฝึกหัด)

จากนั้นพาท่านสู่ โกดัง ซังเคียว เป็นโกดังสัญลักษณ์ของภูมิภาคโชไนซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวนั้นเป็นโกดังเก็บข้าวที่ถูกสร้างขึ้นมาในปีพ.ศ. 2436และยังถูกใช้เป็นพื้นที่ในการถ่ายทำละครยอดนิยมทางโทรทัศน์เรื่อง "โอชิน" อีกด้วย ในปัจจุบันนอกจากจะเป็นโกดังเก็บข้าวแล้ว ยังเป็นสถานที่ที่มีผลิตภัณฑ์เชิงท่องเที่ยวของซากาตะอย่าง "ซากาตะยุเมะโนะคุระ" และยังถูกใช้เป้นหอเก็บเอกสารทางประวัติศาสตร์เรื่องข้าวของเมื่อโชไนอีกด้วยซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยม

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOKKE CLUB SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า

DAY 4 อิสระเต็มวัน

7.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ท่านสามารถนั่งรถไฟเพื่อไปยังสถานที่ต่างๆ แนะนำสถานที่เที่ยว อาทิเช่น

  1. สุสานซูอิโฮเดน เป็นที่ตั้งของหลุมศพท่าน Date Msamune ซึ่งเคยเป็นผู้ครองเมืองที่มีอำนาจมากที่สุดในสมัยเอโดะ เป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของทั้งเซนไดและประเทศญี่ปุ่น อาคารสุสานได้รับการออกแบบในสไตล์หรูหราในช่วงยุคโมโมยามะ ซึ่งโครงสร้างหลักเป็นงานไม้สีดำที่ตกแต่งด้วยการแกะสลักและทาสีสันสดใส ทางเดินในพื้นที่ล้อมรอบด้วยป่าไม้สนซีดาร์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประวัติศาสตร์อันยาวนานของตระกูลดาเตะ
  2. ศาลเจ้าโอซากิฮาจิมังกุ สร้างขึ้นในปี 1607 โดย Date Masamune เพื่อบูชาเทพฮาจิมัง(Hachiman) ซึ่งเป็นเทพแห่งสงครามของชินโตผู้พิทักษ์ประจำเมือง ศาลเจ้าได้รับการบูรณะเมื่อเร็วๆนี้ และโครงสร้างอาคารเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของสไตล์สถาปัตยกรรมของดาเตะ อาคารหลักประกอบด้วยหอฮอนเดน และหอไฮเดน เชื่อมต่อภายใต้หลังคาเดียวกัน ซึ่งหลังคารเคลือบสีดำ ทองคำเปลว และสีสันสดใส เครื่องรางเพื่อความโชคดีโอมิคุจิ บางชิ้นก็เป็นสีดำเพื่อเป็นที่ระลึกถึงศาลเจ้าที่มีหลังคาสีดำโดดเด่น

3. ศาลเจ้าชิโองามะ เป็นศาลเจ้าชินโตขนาดใหญ่ใจกลางเมืองชิโองามะ ทางเข้าของศาลเจ้าเป็นบันไดสูงชันกว่า 200 ขั้นขึ้นไปยังเนินเขาเชื่อว่ามีอายุมากกว่า 1,200 ปีแล้ว ซึ่งถือเป็นอดีตศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของภูมิภาค คุ้มครองชาวประมงและการให้กำเนิดเด็กอย่างปลอดภัย ภายในศาลเจ้าประกอบด้วยอาคารโบราณที่สร้างในสมัยเอโดะ 15 หลัง ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญ นอกจากนี้บริเวณศาลเจ้ายังเป็นจุดชมดอกซากุระที่มีต้นซากุระมากกว่า 300 ต้น รวม 20 สายพันธุ์ ซึ่งจะบานตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายน-ต้นเดือนพฤษภาคม และจะมีการเปิดไฟประดับประดาตั้งแต่ตอนเย็นถึงเวลา 22:00 และจัดงานเทศกาลดอกซากุระในวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือนเมษายน

 

 

  1. ถนนโจเซ็นจิ มีต้นไม้เรียงรายไปตามถนนโจเซนจิโดริเป็นสัญลักษณ์ของเซนไดหากเดินไปตามทางเดินเล่นที่อยู่ตรงกลางของถนนสายนี้ จะได้พบกับงานประติมากรรมของ Emilio Greco เริ่มจากความทรงจำของฤดูร้อน , สามารถเพลิดเพลินไปกับความเปลี่ยนแปลงของทั้งสี่ฤดูกาลไปพร้อมกับศิลปะ นอกจากนี้ยังใจกลางของย่านช้อปปิ้งยังเป็นย่านอาเขตที่ยาวไปถึงสถานีเซนได

5. อิจิบังโจ เป็นย่านการค้าขึ้นของเมือง เซนได และยังเป็นที่ตั้งของตลาดอาซาอิจิ ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งท้องถิ่นอีกหนึ่งตัวเลือก

อิสระอาหารกลางและอาหารเย็น

ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOKKE CLUB SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า

DAY 5 ปราสาทอาโอบะ – มิซึอิ เอาเล็ต – เดินทางกลับ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

พาท่านสู่ ปราสาทอาโอบะ สร้างขึ้นในปี 1600 โดยขุนนางศักดินา Date Masamune สำหรับป้องกันเมือง โดยเลือกสร้างป้อมปราการไว้บนภูเขาอาโอบะ สูง 100 เมตรจากระดับเมืองด้านล่าง ในช่วง 400 ปีหลังยุคศักดินาถูกต่อต้านในช่วงสมัยเมจิ เกิดไฟไหม้ในปี 1882และโดนระเบิดในปี 1945 จึงทำให้ปัจจุบันเหลือเพียงเศษซากกำแพงหินด้านนอก และหอรักษาความปลอดภัยจากทำเลที่ตั้งของปราสาทเดิม สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองด้านล่างที่งดงาม

นอกจากนี้ยังมี พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ประวัติศาสตร์ของปราสาทอาโอบะซึ่งอาคารมีรูปแบบเหมือนปราสาทที่เคยมีอยู่ในสมัยเอโดะ ภายในจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ และโรงละครแสดงภาพยนตร์สั้นๆเกี่ยวกับปราสาท

นำท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ MITSUI OUTLETS ภายในแบ่งออกเป็นร้านค้าต่างๆมากมายมีสินค้าหลากหลายประเภทผลัดเปลี่ยนกันลดราคา อาทิ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ดัง เช่น ADIDAS, NIKE, AICIS, TIMBERLAND, GAP, DIESEL, BENETTON, GUCCI, BODUM

เดินทางสู่ ท่าอากาศยานเซนได เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาริตะ

รอต่อเครื่องเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานของกรุงเทพฯ

เดินทางถึงท่าอากาศยานของกรุงทพฯ โดยสวัสดิภาพ


ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท: JAPAN NEW WAVE TRAVEL CO., LTD
ผู้ติดต่อ: คุณศักดา จริยวัฒนศักดิ์
ที่อยู่: นาครา อพาร์เม้นต์ เลขที่122 ห้อง103 ซอยอนุมานราชธน ถนน.เดโช
ตำบล: สุริยวงศ์
อำเภอ/เขต: บางรัก
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ประเทศ: ไทย
รหัสไปรษณีย์: 10500
โทรศัพท์: 02 235 4720
โทรสาร: 02 235 4721
มือถือ: 081 621 5411
ไลน์ไอดี: Japan New Wave
อีเมล์: jnwt.new.wave@gmail.com
ginga_thailand@hotmail.com
ส่งข้อความถึงผู้ผลิต/ผู้ขาย
รหัสประเทศ เบอร์โทรศัพท์
+66
ผิดพลาดกรุณาลองใหม่อีกครั้ง
Copyright ©2019, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.